RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców:

p.Marta Kiełtyka

Wiceprzewodniczący:

p. Marek Ćmoch

Sekretarz:

p. Eliza Parzych

Skarbnik:

p. Kamińska -Ruszkiewicz

Komisja rewizyjna:

p. Milena Sławińska

p. Anna Maciąg-Kostrzewa

p. Agnieszka Gawrońska

NUMER KONTA RADY RODZICÓW: 56 1160 2202 0000 0001 3297 7775