RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców:

p.Marta Kiełtyka

Wiceprzewodniczący:

p. Marek Ćmoch

Sekretarz:

p. Eliza Parzych

Komisja Rewizyjna:

p.   Elzbieta Wisniewska

p. Agnieszka Gawrońska

p.  Sławomir Jóżwicki

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ZOSTAŁY OTWARTE NOWE RACHUNKI BANKOWE RADY RODZICÓW

75 1160 2202 0000 0003 5899 8782- rachunek RR dla oddziałów szkolnych
81 1160 2202 0000 0003 5900 2651- rachunek RR dla oddziałów przedszkolnych