Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:

Jolanta Smuniewska

Skład Rady Pedagogicznej

Aleksandra Bąk

Renata Błach

Paweł Brzozowski

Urszula Boratyńska

Katarzyna Chynowska-Skraboń

Joanna Cywińska

Ewa Głuchowska

Kinga Czarnecka

Monika Czerska

Anna Dębska

Mikołaj Dybikowski

Eleni Filipiuk-Adamos

Iwona Florczak

Elżbieta Gawza

Magdalena Gorska

Edyta Kamińska

Katarzyna Kwas

Aleksandra Krawczyk

Anna Kucharska

Monika Lasecka

Elżbieta Łysik

Paweł Łyżwa

Grażyna Maj

Monika Majkowska

Ewa Majzner-Dziedzic

Wioleta Nicińska

Jarosław Olton

Andrzej Ostanek

Małgorzata Piesiewicz

Klaudia Piesiewicz

Renata Kuśmirek

Małgorzata Rajczykowska

Magdalena Rosłaniec

Katarzyna Siciarz

Agata Sitek

Otylia Skoczek

Magdalena Słupska

Agata Sujka

Anna Strużyńska

Dorota Sychowiec

Jolanta Trzaskowska

Bogusława Zawadka

Ewa Żelazo